'S Fhada Leam An Oidhche GheamhraidhМузыкант: Capercaillie
Альбом: The Blood Is Strong
Длительность: 4:37
Категория: Рок/метал

Слова песни ‘S Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh:

Глухарь
Кровь сильная.
‘ы долго скучать ночью. Gheamhraidh
Faili, faili, faili о РО;
Faili, faili, faili o ro;
Faili, faili, faili o ro;
‘S cian nan голубой bho dh’ghag мой Них/dhas.

‘S много учиться oidche gheamhraidh,
Долгий долгий долгий-в курсе
‘Ы не fhaic мой, но pre/iridh голые там,
‘S, cha chluinn волны ri thgh’nn ГУ traigh там

“Gheasgar, когда играл ciaradh,
‘Ы быстро bjios мою душу. cianail;
Smaoineachadh г’ ЭМС в cian Нана в cian не
Далеко ‘м бу mhiann леам в доол на ЧЕ/ilidhCapercaillie
The Blood Is Strong
‘s Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh
Faili, faili, faili o/ ro;
Faili, faili, faili o/ ro;
Faili, faili, faili o/ ro;
‘S cian nan cian bho dh’ghag mi Leo/dhas.

‘S fhada learn an oidche gheamhraidh,
‘S fhada ‘s fhada ‘s fhada learn i
‘S nach fhaic mi ach pre/iridh lom ann,
‘S cha chluinn tonn ri thgh’nn gu traigh ann

‘N am do’n gheasgar a bhi ciaradh,
‘S tric a bjios mo spiorad cianail;
Smaoineachadh g’ eil cian nan cian uam,
Far ‘m bu mhiann leam dhol a che/ilidh


Добавить комментарий